Inwestycje 2016

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Czarny
Dunajec
Piekielnik Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej grudzień 2016 145 109,25 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Gmina Czarny Dunajec
Piekielnik
Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków styczeń 2017 86 100,00 Trwają uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Gmina Czarny Dunajec
Czarny Dunajec
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków marzec 2017 153 750,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Projekt będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia koniecznej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
Gmina Czarny Dunajec
Pieniążkowice, Odrowąż
Wykonanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnych oczyszczalni ścieków dla m. Odrowąż oraz Pieniążkowice marzec 2016 27 675,00 Koncepcja będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków
Gmina Czorsztyn
Mizerna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków marzec 2017 32 195,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Kluszkowce Aktualizacja audytu techniczno - technologicznego dla oś Kluszkowce październik 2016 3 000,00 Audyt będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
Gmina Kościelisko
Witów Wykonanie projektu kanalizacji - etap II grudzień 2017 88 560,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami, a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Gmina Krościenko
Krościenko Wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy oczyszalni ścieków marzec 2016 15 375,00 Koncepcja będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
Krościenko Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Blachnickiego w Krościenku czerwiec 2016 294 425,00 Do końca czerwca zostało wybudowane około 900 m kanalizacji sanitarnej co umożliwiło podłączenie 18 budynków do kanalizacji.
Krościenko Wykonanie wniosku o dofinansowanie dla modernizacji oś Krościenko z MRPO styczeń 2017 10 947,00 W przypadku uzyskania dofinansowania możliwa będzie rozbudowa oczyszczani a co za tym idzie możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej i mozliwość przyjęcia większej ilości ścieków od nowych klientów
Krościenko Opracowanie kompletnego PFU dla modernizacji OŚ w Krościenku marzec 2017 22 750,00 PFU będzie stanowić podstawowe wytyczne do opracowania projektu rozbudowy oczyszczalni w przypadku otrzymania dofinansowania z MRPO
Krościenko Postępowanie środowiskowe dla modernizacji OŚ w Krościenku maj 2017 15 375,00 Decyzja środowiskowa jest niezbędnym dokumentem do uzyskania dofinansowania na rozbudowę oczyszczalni z MRPO
Gmina Łapsze Niżne
Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków we Frydmanie lipiec 2017 64 000,00 Projekt będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia koniecznej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
Trybsz Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Trybszu listopad 2016 43 898,70 Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę. Projekt będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia koniecznej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków

Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne

Budowa kanalizacji w Gminie Łapsze Niżne październik 2016 884 604,90 Do końca października zostało wybudowane około 1500m kanalizacji sanitarnej co umożliwiło podłączenie około 30 budynków do kanalizacji.
Niedzica "Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Niedzicy ul. Leśna" lipiec 2016 13 530,00 Do końca lipca wybudowano około 30 m kanalizacji sanitarnej co umożliwi podłączenie 1 budynku do kanalizacji.
Łapsze Wyżne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę kontenerowej stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne wraz ze zjazdem z drogi powiatowej i niezbędną infrastrukturą techniczną sierpień 2017 45 510,00 Projekt będzie stanowił podstawę do budowy stacji zlewczej, która będzie odbierać ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych Gminy Łapsze Nizne
Gmina Nowy
Targ
Ostrowsko, Waksmund, Łopuszna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Targ styczeń 2016 98 400,00 Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę dla wszystkich zakresów
Ludźmierz Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Pawła II oraz w rejonie gimnazjum w Ludźmierzu maj 2016 183 270,00 Wykonano około 410 m kanalizacji, co umożliwiło przyłączenie 6 budynków
Łopuszna Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej sierpień 2017 9 129 870,30 Przeprowadzona modernizacja usprawni pracę oczyszczalni ścieków, a także zostanie dwukrotnie zwiększona przepustowość oczyszczalni.
Łopuszna Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zarębek w Łopusznej grudzień 2016 210 164,00 Do końca czerwca zostanie wybudowane około 860 m kanalizacji sanitarnej
Ludźmierz Odkupienie kanalizacji w Ludźmierzu marzec 2016 15 990,00 Odkupiony odcinek umożliwi przyłączenie kolejnych odbiorców.
Ludźmierz Uzyskanie pozwolenia na budowę na przejście pod drogą wojewódzką w Ludźmierzu marzec 2017 7 380,00 Przejścia kanalizacji pod drogą wojewódzką pozwoli na rozbudowę sieci na terenie Ludźmierza
Gmina Poronin
Poronin, Ząb, Stasikówka Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w Gminie Poronin styczeń 2016 67 500,00 Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę dla wszystkich zakresów
Stasikówka Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin sierpień 2017 15 375,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami
Suche Odkupienie kanalizacji w Suchem styczeń 2016 65 190,00 Odkupiony odcinek umożliwi przyłączenie kolejnych odbiorców.
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary wrzesień 2017 89 175,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Maruszyna Budowa pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna grudzień 2017 205 656,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Maruszyna, Zaskale Wykonanie koncepcji kanalizowania i oczyszczania ścieków w sołectwach Zaskale i Maruszyna w gminie Szaflary kwiecień 2016 18 450,00 Koncepcja będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu
Maruszyna, Zaskale Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna na osiedlu Cisonie wraz z kolektorem głównym kanalizacji odprowadzającym ścieki z tej miejscowości do Zaskala czerwiec 2017 20 172,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Szaflary Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szaflary lipiec 2017 21 310,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi
Pozostałe inwestycje
spółka Wykonanie wniosku o zmianę aglomeracji Nowy Targ wrzesień 2016 6 150,00 Zmiana aglomeracji pozwoli na opracowanie wniosku o dofinansowanie do POIiŚ
spółka Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji pn „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM luty 2017 44 500,00 W przypadku uzyskania dofinansowania możliwa będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej i możliwość podpięcia większej ilości nowych klientów