Inwestycje 2018

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Biały
Dunajec
Biały Dunajec Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Generała Galicy i Krajowe w Białym Dunajcu wraz z nadzorem czerwiec 2018 299 507,00 Do końca czerwca zostało wybudowane 580 m sieci kanalizacji sanitarnej, co umożliwiło przyłączenie 13 budynków.
Gmina Czarny
Dunajec
Czarny Dunajec Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowanym obiektem oczyszczalni w Czarnym Dunajcu luty 2019 13 357,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Gmina
Czorsztyn
Czorsztyn, Kluszkowce „Wykonanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie półwyspu Stylchyn w gminie Czorsztyn” czerwiec 2018 24 600,00 Koncepcja będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu budowlanego.
Mizerna Modernizacja przepompowni ścieków w Mizernej grudzień 2018 282 900,00 Trwają prace modernizacyjne przepompowni.
Kluszkowce Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach przy ulicy Modrzewiowej lipiec 2019 145 700,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Kluszkowce Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach listopad 2020 7 988 850,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Gmina
Kościelisko
Witów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej fi 315 mm w m. Witów grudzień 2018 18 450,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Gmina
Krościenko
Krościenko Remont sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biały Potok w Krościenku maj 2018 566 927,00 Do końca maja 2018 zmodernizowano ok. 660 m kanalizacji.
Gmina Łapsze Niżne
Kacwin, Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kacwin i Frydman w Gminie Łapsze Niżne. marzec 2019 29 889,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi.
Niedzica Przebudowa infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Niedzicy. wrzesień 2018 395 000,00 Trwają roboty budowlane na terenie oczyszczalni.
Frydman Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie wraz z nadzorem. maj 2020 4 868 234,00 Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwają prace przygotowawcze.
Gmina Nowy Targ
Ostrowsko, Ludźmierz Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku i Ludźmierzu w Gminie Nowy Targ wraz z nadzorem. maj 2018 487 080,00 Do końca maja 2018 r. wybudowano ok. 1020 m sieci, co umożliwiło przyłączenie 8 budynków.
Łopuszna Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Łopuszna ul. Zarębek. grudzień 2019 33 887,00 Podpisano umowę z Wykonawcą projektu. Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Ludźmierz Modernizacja przepompowni ścieków w Ludżmierzu grudzień 2018 194 340,00 Trwają prace modernizacyjne przepompowni.
Gmina Poronin
Murzasichle Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Likwidacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Murzasichle, Przepięcia kolektora ściekowego z oczyszczalni w Murzasichlu do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. kwiecień 2018 123 000,00 Uzyskano pozwolenie na budowę.
Suche, Stasikówka,
Poronin, Murzasichle
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji nowotarskiej”. kwiecień 2020 267 156,00 Podpisano umowę z Wykonawcą projektu. Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Poronin, Stasikówka Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce. październik 2019 1 444 535,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary wrzesień 2018 89 175,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla jednej części zakresu (ul. Nadwodnia i Podlubelki w Szaflarach). Dla drugiej części zakresu (ul. Topory Bańska Niżna) trwają uzgodnienia projektu.
Maruszyna Projekt pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna październik 2018 205 656,00 Dla części zakresu uzyskano pozwolenie na budowę. Dla pozostałego zakresu trwają uzgodnienia projektu.
Maruszyna, Zaskale Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna na osiedlu Cisonie wraz z kolektorem głównym kanalizacji odprowadzającym ścieki z tej miejscowości do Zaskala maj 2018 20 172,00 Uzyskano pozwolenie na budowę.
Szaflary Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szaflary po wschodniej stronie terenu należącego do PKP do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się po drugiej stronie drogi krajowej nr „Zakopianki” przecinającej ul. Kolejową w miejscowości Szaflary. maj 2018 21 310,00 Uzyskano pozwolenie na budowę.
Szczawnica
Jaworki Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ulicy Zaskalskie styczeń 2019 87 500,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Szczawnica Wykonanie stanu surowego budynku garażowego dwustanowiskowego na terenie oczyszczalni ścieków w Szczawnicy maj 2019 166 050,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Pozostałe inwestycje
spółka „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu furgon posiadającego homologację jako pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg wraz z zabudową do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej” lipiec 2018 382 899,00 Zakup pojazdu z zabudową do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej usprawni eksploatację sieci.
spółka Dostawa energii elektrycznej dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. grudzień 2019 1 280 000,00 Podpisano umowę z Wykonawcą.