Inwestycje 2020

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Biały
Dunajec
Biały Dunajec Budowa kanalizacji sanitarnej w Bańskiej Niżnej ul. Krajowe przedłużono do sierpnia 2020 - pierwotny termin czerwiec 2020 416 166,00 Zakończono prace budowlane. Podpisano Protokół Odbioru końcowego.
Gmina Czarny
Dunajec
Czarny Dunajec „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarny Dunajec” luty 2021 14 090 136,00 Trwają prace związane z montażem urządzeń na oczyszczalni ścieków.
Gmina
Czorsztyn
Maniowy Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maniowach przedłużenie do kwietnia 2020 - pierwotny termin grudzień 2019 242 925,00 Zakończono prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Kluszkowce Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach przedłużono do maj 2021 - pierwotny termin listopad 2020 7 988 850,00 Trwają prace konstrukcyjno-budowlane.
Kluszkowce Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn oraz na ul. Przedszkolaków w miejscowości Kluszkowce kwiecień 2022
164 082,00
Trwają prace projektowe.
Gmina
Krościenko
Krościenko Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku przedłużono do stycznia 2021 - pierwotny termin listopad 2020 7 281,00 Trwają prace konstrukcyjno-budowlane oraz montaż instalacji urządzeń.
Krościenko Budowa kanalizacji sanitarnej w Krościenku n/Dunajcem ul. Słoneczna listopad 2020 824 100 Zakończono prace budowlane. Podpisano Protokół Odbioru końcowego.
Gmina Łapsze Niżne
Frydman Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie wraz z nadzorem maj 2020 4 868 234,00 Zakończono prace budowlane. Podpisano Protokół Odbioru końcowego.
Gmina Nowy Targ
Ostrowsko, Ludźmierz, Gronków, Waksmund Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Targ w miejscowościach Ostrowsko, Gronków oraz Waksmund (aglomeracja Łopuszna) wraz z nadzorem kwiecień 2020 4 119 656,00 Podpisano Protokół Odbioru końcowego. Nastąpiło rozliczenie inwestycji.
Łopuszna Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Łopuszna ul. Zarębek. grudzień 2019 33 887,00 Zakończono projektowanie robót budowlanych
Ludźmierz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu gmina Nowy Targ” maj 2020 1 919 633,00 Podpisano Protokół Odbioru końcowego. Nastąpiło rozliczenie inwestycji.
Gmina Poronin
Murzasichle Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle wraz z nadzorem grudzień 2019 1 763 319,00 Zakończono prace budowlane związane z budową kolektora tranzytowego. Podpisano Protokół Odbioru końcowego. Nastąpiło rozliczenie inwestycji.
Murzasichle Likwidacja oczyszczalni ścieków w Murzasichlu sierpień 2020 279 000,00 Zakończono prace budowlane. Podpisano Protokół Odbioru końcowego.
Murzasichle Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Likwidacja oczyszczalni ścieków w Murzasichlu wrzesień 2020 3 690,00 Podpisano Protokół. Zakończono i rozliczono.
Suche, Stasikówka, Poronin, Murzasichle „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji nowotarskiej” przedłużono do października 2020 - początkowy termin sierpień 2020 267 156,00 Projekt dot. m. Suche złożono do Starostwa.
Poronin, Stasikówka Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce wraz z nadzorem październik 2019 1 482 419,00 Zakończono prace budowlane. Inwestycja została rozliczona
Poronin „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wzdłuż DK47 oraz terenu zamkniętego PKP w Poroninie przy ul. Piłsudskiego” przedłużono do lipca 2020 - początkowy termin czerwiec 2020 221 265,00 Zakończono prace budowlane. Podpisano Protokół Odbioru końcowego. Nastąpiło rozliczenie inwestycji.
Ząb Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębie wraz z nadzorem czerwiec 2020 2 135 578 Zakończono prace budowlane. Inwestycja została rozliczona.
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary grudzień 2020 89 175,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla pierwszego zakresu (ul. Nadwodnia i Podlubelki w Szaflarach). Drugi zakres (ul. Topory Bańska Niżna) został podzielony na dwie części. Dla pierwszej uzyskano pozwolenie na budowie, dla drugiej trwają uzgodnienia.
Szaflary „Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie” przedłużono do listopada 2020 - początkowy termin październik 2020 6 279 802,61 Trwają prace odbiorowe.
Pozostałe inwestycje
spółka Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec 6x2 z zabudowanym dźwignikiem hakowym o udźwigu min. 20 ton czerwiec 2020 636 547,00 Zakończono. Podpisano umowę na dostawę hakowca w formie leasingu.