Inwestycje 2017

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Czarny
Dunajec
Piekielnik Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków styczeń 2017 86 100,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Pieniążkowice Odrowąż Wykonanie koncepcji budowy sieci kanalziacji snaitarnej oraz lokalnych oczyszczalni ścieków dla m. Odrowąż oraz Pieniążkowice marzec 2017 27 675,00 Wykonano koncepcję, która będzie stanowić podstawowe wytyczne do wykonania projektu.
Gmina Czorsztyn
Mizerna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków marzec 2017 39 600,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Kluszkowce, Maniowy Opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno Użytkowego dla OŚ w Kluszkowcach i Maniowach wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych listopad 2017 72 570,00 Wykonano PFU, które będzie stanowić podstawowe wytyczne do opracowania projektu w przypadku otrzymania dofinansowania z MRPO.
Kluszkowce, Maniowy Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach MRPO dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach” październik 2017 11 500,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.
Kluszkowce, Maniowy Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach MRPO dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Maniowach” październik 2017 11 500,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.
Gmina Kościelisko
Witów Wykonanie projektu kanalizacji - etap II grudzień 2017 88 560,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Gmina Krościenko
Krościenko Wykonanie wniosku o dofinansowanie i aktualizacji wniosku dla modernizacji oś Krościenko z MRPO październik 2017 13 653,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.
Krościenko Opracowanie kompletnego Programu Funkcjonalno Użytkowego dla modernizacji OŚ w Krościenku marzec 2017 22 750,00 Wykonano PFU, które będzie stanowić podstawowe wytyczne do opracowania projektu w przypadku otrzymania dofinansowania z MRPO.
Krościenko Postępowanie środowiskowe dla modernizacji OŚ w Krościenku lipiec 2017 15 375,00 Uzyskano decyzję środowiskową.
Krościenko Remont sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biały Potok w Krościenku maj 2018 566 927,00 Wyłoniono Wykonawcę robót. Do końca maja 2018 zostanie zmodernizowane ok. 660 m kanalizacji.
Gmina Łapsze
Niżne
Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków we Frydmanie październik 2017 64 000,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Łapsze Wyżne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę kontenerowej stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne wraz ze zjazdem z drogi powiatowej i niezbędną infrastrukturą techniczną czerwiec 2017 45 510,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Kacwin, Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kacwin i Frydman w Gminie Łapsze Niżne marzec 2019 29 889,00 Wyłoniono Wykonawcę projektu. Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Gmina Nowy
Targ
Łopuszna Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej wrzesień 2017 9 129 870,30 Oczyszczalnia po przeprowadzonej moderrnizacji została oddana do użytkowania w dniu 11.08.2017r.

Ludźmierz

Uzyskanie pozwolenia na budowę na przejście pod drogą wojewódzką w Ludźmierzu kwiecień 2017 7 380,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Gronków, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna Budowa odcinków kanalizacji na terenie Gminy Nowy Targ czerwiec 2017 62 908,00 Do końca czerwca wybudowano ok. 245 m sieci co umożliwiło przyłączenie 2 budynków.
Ostrowsko, Ludźmierz Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku i Ludźmierzu w Gminie Nowy Targ maj 2018 487 080,00 Do końca maja 2018 r. wybudowane zostanie 1026 m sieci, co umożliwi przyłączenie 8 budynków.
Gronków, Waksmund, Ostrowsko Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w MRPO dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 7,5 km na terenie aglomeracji Łopuszna w miejscowościach Ostrowsko, Gronków, Waksmund” październik 2017 12 000,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.
Gmina Poronin
Stasikówka Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka w gminie Poronin grudzień 2017 15 375,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Murzasichle Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: Likwidacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Murzasichle, Przepięcia kolektora ściekowego z oczyszczalni w Murzasichlu do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. czerwiec 2018 123 000,00 Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Poronin Wykonanie pomiarów i analizy przepustowości kanału głównego fi 315 w ul. Tatrzańskiej w Poroninie kwiecień 2017 24 231,00 Wykonano opracowanie pozwalające potwierdzić możliwość przekierowania ścieków z miejscowości Murzasichle do kolektora odprowadzajacego ścieki do oczyszczalni w Nowym Targu po planowanej likwidacji oś Murzasichle.
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary kwiecień 2018 89 175,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla jednej części zakresu. Dla drugiej części zakresu trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi
Maruszyna Projekt pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna luty 2018 205 656,00 Dla części zakresu złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Dla pozostałego zakresu trwają uzgodnienia projektu.
Maruszyna, Zaskale Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna na osiedlu Cisonie wraz z kolektorem głównym kanalizacji odprowadzającym ścieki z tej miejscowości do Zaskala luty 2018 20 172,00 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie w Starostwie.
Szaflary Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szaflary po wschodniej stronie terenu należącego do PKP do istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się po drugiej stronie drogi krajowej nr „Zakopianki” przecinającej ul. Kolejową w miejscowości Szaflary. luty 2018 21 310,00 Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie w Starostwie.
Miasto i gmina
Szczawnica
Szczawnica Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ulicy Sopotnickiej grudzień 2017 360 000,00 Wykonano ok. 650 m sieci kanalizacji sanitarnej co umożliwiło podłączenie 8 budynków.
Pozostałe inwestycje
spółka Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie inwestycji pn „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM luty 2017 44 500,00 Wniosek o dofinansowanie został złożony. Trwa ocena wniosku.