Inwestycje 2019

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Czarny
Dunajec
Czarny Dunajec „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu” luty 2021 14 090 136,00 Trwają roboty konstrukcyjno - budowlane związane z rozbudową oczyszczalni.
Czarny Dunajec Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowanym obiektem oczyszczalni w Czarnym Dunajcu kwiecień 2019 13 357,00 Zakończono prace budowlano - montażowe.
Gmina
Czorsztyn
Maniowy Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maniowach przedłużenie do kwietnia 2020 - pierwotny termin grudzień 2019 242 925,00 Trwają prace projektowe a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z wydaniem stosownych decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę przedłużono termin realizacji zadania na koniec kwietnia 2020 roku.
Mizerna Modernizacja przepompowni ścieków w Mizernej maj 2019 282 900,00 Zakończono prace modernizacyjne przepompowni.
Kluszkowce Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach przy ulicy Modrzewiowej lipiec 2019 145 700,00 Zakończono prace budowlane.
Kluszkowce Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach listopad 2020 7 988 850,00 Zakończono prace nad projektem rozbudowy i modernizacji oczyszczlani, który będzie stanowić podstawę do wykonania prac budowlano-montażowych. Uzyskano pozwolenie na budowę
Gmina
Kościelisko
Witów Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej fi 315 mm w m. Witów maj 2019 18 450,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Gmina
Krościenko
Krościenko Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku listopad 2020 7 281,00 Zakończono prace nad projektem rozbudowy i modernizacji oczyszczlani, który będzie stanowić podstawę do wykonania prac budowlano-montażowych. Uzyskano pozwolenie na budowę
Gmina Łapsze Niżne
Kacwin, Frydman Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Kacwin i Frydman w Gminie Łapsze Niżne. czerwiec 2019 29 889,00 Uzyskano prawomocne pozowlenia na budowę.
Niedzica „Dostawa, dobór i montaż trzech kompletów pływających aeratorów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków w miejscowości Niedzica” czerwiec 2019 330 870,00 Zakończono prace budowlano - montażowe.
Frydman Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie wraz z nadzorem. maj 2020 4 868 234,00 Trwają prace budowlano - montażowe.
Gmina Nowy Targ
Ostrowsko, Ludźmierz, Gronków, Waksmund Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Targ w miejscowościach Ostrowsko, Gronków oraz Waksmund (aglomeracja Łopuszna) wraz z nadzorem kwiecień 2020 4 119 656,00 Trwają prace budowlane.
Łopuszna Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Łopuszna ul. Zarębek. grudzień 2019 33 887,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Ludźmierz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu gmina Nowy Targ” maj 2020 1 919 633,00 Trwają prace budowlane.
Gmina Poronin
Murzasichle Budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murzasichle wraz z nadzorem grudzień 2019 1 763 319,00 Trwają prace budowlane.
Suche, Stasikówka, Poronin, Murzasichle „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji nowotarskiej”. sierpień 2020 267 156,00 Trwają uzgodnienia trasy kanalizacji z mieszkańcami a także uzgodnienia z instytucjami zewnętrzynymi.
Poronin, Stasikówka Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce wraz z nadzorem. październik 2019 1 482 419,00 Trwają prace budowlane.
Ząb Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębie wraz z nadzorem czerwiec 2020 2 400 226,00 Trwają prace budowlane..
Gmina Szaflary
Szaflary, Bańska Niżna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary grudzień 2020 89 175,00 Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla jednej części zakresu (ul. Nadwodnia i Podlubelki w Szaflarach). Dla drugiej części zakresu (ul. Topory Bańska Niżna) trwają uzgodnienia projektu.
Szaflary, Maruszyna, Zaskale „Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie” październik 2020 6 440 753,00 Trwają prace budowlane.
Szczawnica
Jaworki Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ulicy Zaskalskie marzec 2019 87 500,00 Zakończono prace budowlane.
Jaworki Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ulicy Zaskalskie czerwiec 2019 36 900,00 Zakończono prace budowlane.
Szczawnica Wykonanie stanu surowego budynku garażowego dwustanowiskowego na terenie oczyszczalni ścieków w Szczawnicy czerwiec 2019 166 050,00 Zakończono prace budowlane.
Pozostałe inwestycje
spółka „Przyjęcie i przetwarzanie osadów ściekowych” grudzień 2019 1 013 264,00 Podpisano umowę z Wykonawcą
spółka Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec 6x2 z zabudowanym dźwignikiem hakowym o udźwigu min. 20 ton czerwiec 2020 1 013 264,00 Trwa postępowanie przetargowe
spółka Dostawa energii elektrycznej dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o. grudzień 2019 1 277 666,00 Podpisano umowę z Wykonawcą